Kako izbjeći kondenzaciju ?

kondenzacija-featuredimage
Današnji brz životni tempo, velika buka i sva nova tehnološka čuda što nas okružuju, primoravaju nas kada krećemo u gradnju poslovnoga ili stambenoga objekta da osiguramo potpuni mir, tako da često od objekta pravimo male izolirane utvrde u kojima je nemoguće boraviti bez redovnog provjetravanja.
Upravo u takvim objektima se pojavljuje kondenzacija jer je onemogućen izlazak vlage iz prostorije gdje se boravi. Istraživanja su pokazala da tri osobe koje borave u prostoriji proizvedu do 8 litara vode na dan.
Pored toga kondenzacija se pojavljuje i u svim prostorijama gdje ima dosta isparavanja:

  • U kuhinjama prilikom kuhanja, ako ne postoji napa ili ako na toj strani ne postoji prozor koji bi se mogao otvoriti da isparavanja od kuhanja izlaze.
  • U kupatilima prilikom kupanja ili sušenja rublja
  • U spavaćim sobama ako ih neredovno provjetravamo, i u svim novoizgrađenim objektima, nadogradnjama i renoviranju starih objekata ako se ne poštuju pravila gradnje.
Pojava kondenzacije je dosta manja u starijim objektima sa drvenim prozorima i sa zidovima bez ikakve izolacije i baš zato što srazmjerno velikim gubicima toplinske energije koja izlazi kroz prozore i zidove izlazi i vlaga iz prostorije, a ulazi svjež zrak izvana. Koliko god da je ovakva izmjena zraka dobra, ovakvi objekti troše prevelike količine toplinske energije.
S obzirom da su staklene površine najtanja mjesta na kućnoj fasadi, to su i najčešće površine sa najnižom temperaturom, to je razlog da se vlaga najprije pojavljuje na njima. Do pojave kondenzacije na staklu sa unutrašnje strane može doći i ako je povećana vlaga u prostoru uslijed nekontroliranog isparavanja kod kuhanja, vlage u zidovima,povećanog broja saksija sa cvijećem i eventualno povećanog broja ljudi.
Ovi problemi se rješavaju dodatnim zagrijavanjem zraka ili povremenim provjetravanjem, otvaranjem prozora na kipu nakratko. Na taj način je osiguran zdrav zrak i otežana kondenzacija na unutrašnjoj strani stakla. Upotrebom termoizolacionog stakla sa malim koeficijentom prolaza toplote kroz staklo k=1.1W/m2K (koje je na zapadu obvezujuće za novougrađeni prozor), do kondenzacije će doći pri vrlo niskim temperaturama vani, što opet zavisi od vlažnosti zraka u prostoriji. Količina vlage u prostoriji se smanjuje provjetravanjem prostorije. Broj izmjena zraka u stanu treba da je takav, da se za vrijeme od jednog sata zrak u stanu zamijeni do dva puta. Ovakva izmjena će osigurati odgovarajuću mikroklimu u stanu kako ne bi došlo do povećane koncentracije CO i CO2.
Zamjenom zraka u prostoriji smanjili smo mogućnost pojave rose s obzirom da je zrak koji je u stan ušao izvana siromašniji vlagom i može da primi dodatnu količinu vlage u sebe. Problemi sa vlagom posebno su izraženi u stanovima koji na zidovima imaju plastične fasade koje su paronepropusne čime je onemogućeno tzv. disanje zidova .
Kod novogradnje treba izbjegavati useljavanje u zimskom periodu kad su prozori uglavnom zatvoreni a prostor se grije i dolazi do stvaranja velike količine vlage (sušenje maltera, estriha, zidova, kreča itd).
U objektima sa ugrađenom PVC stolarijom, ventilacijom u kuhinji i kupatilu,dobro osušenim zidovima, pravilno postavljenoj izolaciji i redovnom provjetravanju sigurno nikada neće doći do pojave kondenzacije.

PARTNERI: