Zašto promijeniti prozore ?

- Zamjenom jednog starog drvenog prozora za novi PVC prozor, na grijanju možemo uštediti i preko 60 KM godišnje.
(Kalkulacija, površina otvora 2 m2, U (drvenog prozora sa dvostrukim ostakljenjem) 3,0 W/m2K, U (PVC prozora) 1,0 W/m2K, uspoređujući uštede pri grijanju el.energijom)
- Moderna termo izolacijska prozorska stakla, prema toplinskoj izolaciji su se izjednačila sa čvrstim zidovima.
U (prozora sa standardnim termoizolacijskim staklima) = 1,3 W/m2K, U (ožbukanog zida, zidanog blok opekom d=25 cm) = 1,3 W/m2K
U (prozora za pasivne kuće) = 0,8 W/m2K, U (ožbukanog zida, zidanog blok opekom d=25 cm sa 5 cm izolacije EPS) = 0,6 W/m2K
- Moderni PVC prozor može izdržati udar vjetra od 250 KM/h, zadržavajući pri tome svoj oblik, formu i sve ostale karakteristike (Klasa C5/B5, pritisak 3000Pa)
(Referentne brzine vjetra u BiH prema JUS U.C7.110: Tuzla – 16 m/s ili 58 km/h ili 168 Pa ≈ 17 kg/m2; Mostar – 35 m/s ili 126 km/h ili 791 Pa ≈ 80 kg/m)
- Moderni PVC prozor može izdržati udar kiše pri pritisku od 900Pa više od sat vremena (odgovara brzini vjetra od 138 km/h što predstavlja orkansku oluju od 13 bofora ili uragan druge kategorije) zadržavajući pri tome svoj oblik, formu i sve ostale karakteristike (Klasa E900)
- U našem poduzeću je danas sasvim realno kupiti prozore sa U faktorom prolaska topline manjim od U=0,8 W/m2K ili prozorska stakla sa U faktorom prolaska toplote manjim od U=0,7 W/m2K

PARTNERI: